Жезлы Гора

Hórovy tyče „MONO"

Náplň – monokrystaly křemene
16400
р.
„Hórovy tyče", které obsahovaly křemenné monokrystaly uvnitř, byly nástrojem určeným kněžím - léčitelům. Vytvářely kolem člověka energetický "kokon", který má na straně jedné stimulující a harmonizační efekt na organismus, na druhou stranu je nositelem a vykonavatelem mentálních programů (obrazů) vytvořených ve vědomí uživatele. Tento typ tyčí bude nazýván " Hórovy tyče " "KRYSTAL" a " Hórovy tyče " "MONO".
Mají stejné účinky jako " Hórovy tyče " s křemennou náplní v různých frakcích, " Hórovy tyče" "MONO" mají ale několik významných rozdílů:

Zaprvé, „Hórovy tyče" "MONO" působí silnějším impulsem, který stimuluje jejich vliv na energetickou strukturu člověka. Používání tohoto typu "Hórových tyčí" může způsobit, že lidem se slabým energetickým systémem se v narušené zóně projeví pocitem bolesti. To je způsobeno zvýšeným působením energie v narušeném prostoru. Je-li bioenergetika některého energetického kanálu porušena a nemá dostatečnou vodivost, může se energetické působení, které se v tomto případě objeví, způsobit pocit nedostatečnosti nebo tlaku na postiženém místě a může narůstat až do bolesti. Z tohoto důvodu se tento typ tyčí nedoporučuje těm, kteří právě prodělali infarkt nebo mrtvici.

Zadruhé. V interakci s lidskou energetickou strukturou (aura) zahajují „Hórovy tyče", "MONO" proces vnitřního skenování lidského těla, po němž samotná energetická struktura těla (aura) začne sama pracovat s danou patologií v lidském těle. To je důvod, proč mnozí kteří používají "Hórovy tyče" "MONO" označují vznik vibračních nebo zvláštních pocitů jogglingu v lokálních (problematických) oblastech. Monokrystaly pro tento typ "Hórových tyčí" jsou pečlivě vybrány pro jejich speciální funkce.

Zatřetí. Vzhledem k homogenitě krystalové struktury monokrystalu, který je v „Hórových tyčích" „MONO" působí na energetický obal (pole) lidského těla a stimuluje ho. Vytváří kolem lidského těla energetický kokon určitého druhu energie. Tato energie se dobře ovládá duševním úsilím (mentálně). Právě z tohoto důvodu byl pro mnoho starověkých civilizací křemen posvátný nerost a všechny druhy nástrojů s monokrystalů byly nedílnou součástí života a činnosti kněží, léčitelů. Ve skutečnosti, „Hórovy tyče" „MONO" jsou něco jako myšlenkový zesilovač, což umožňuje přímé psychoenergetické působení (hybnost) na realisaci konkrétních úkolů. Například zastavit nebo potlačit negativní proces v těle. Takové tyče nabízejí zvláštní příležitosti, ale je velmi důležité, aby osoba, která je používá, si uvědomila potřebu sledovat pokrok a kvalitu svých myšlenek.

Při pravidelném používání po 3 týdnech (nejlépe u moře nebo v lese), „Hórovy tyče" MONO" vytváří auru (kokon) kolem osoby až 3 metry a to zcela obnovuje energetickou bilanci.

Takové vlastnosti v dnešní době nemá žádný z existujících nástrojů. Člověk, který má takovouto auru, může svým energetickým polem působit na patologii v těle pacienta aniž by použil ruce, pouze myšlenkovým úsilím. To otevírá zásadně odlišné možnosti v diagnostice, léčbě pacientů a rozvoji parapsychologických schopností. Nepřímo to bylo zapsáno v poliklinice Medical Center ruského prezidenta v Moskvě.

Během experimentu s " Hórovými tyčemi " MONO byl zaznamenán elektroencefalogram (EEG) záznam. Navzdory skutečnosti, že " Hórovy tyče " MONO byly v rukou jen pět minut, přístroje zaznamenaly:

1.Náhlou změnu bioelektrické aktivity mozkové kůry.
2. Snížení mezisférické asymetrie v zadních oblastech mozku.
3. Alfa rytmus s frekvencí 10 Hz byl zaznamenáván stáleji ve všech oblastech mozkové kůry
(všimněte si, že Alfa vlny jsou pozorovány pouze u lidí!).
4. Polymorfní beta aktivita byla zaznamenána ve všech oblastech mozkové kůry, zvyšující se po amplitudě.

S důrazem na to hlavní vysvětlím jinými slovy význam toho, co bylo zaznamenáno pomocí elektroencefalogramu.

Studiem rytmů mozku, již v roce 1953, Gray Walter naznačil, že "citlivost mozku na elektrické vlivy může naznačit spojení mezi člověkem a něčím, co se rozkládá všude kolem nás!" Je důležité poznamenat, že vlnová délka elektromagnetických kmitů s kmitočtem alfa-rytmu je velmi blízká obvodu zeměkoule a přirozeným rezonancím Země-ionosférického systému, ve kterém je vlnová délka hlavní rezonance blízká obvodu zeměkoule! [122]

Analyzujíc vazby mezi mozkovými rytmy a elektromagnetickými poli v tenké sférické vrstvě (vlnovodu) ohraničeném zemským povrchem a dolní ionosférou (podle Sh. O. Shumana v roce 1952), Gray Walter a Warren McCulloch dospěli k závěru, že alfa rytmus charakterizuje proces " skenování "mentálních obrazů při soustředění na nějaký druh psychického problému. V roce 1960 objevil Koenig a jeho spolupracovníci blízkost hlavní rezonanční frekvence zeměkoule a alfa rytmu lidského mozku.

V roce 1924 g. B.B.Kazhinsky s VL Durov zjištili, že"... vlny psychické energie (elektromagnetické vlny určité frekvence) jsou vyzařované nervovým systémem ve všech směrech, vytváří v každém bodě okolního prostoru energetické (elektromagnetické) pole. Každý bod v tomto prostoru (pole) pod vlivem duševní energie, bude mít různý potenciál. Tedy jestli se mentální vlnová energie setká na své cestě s vhodným vodičem – přijímačem (t.j. nervový systém jiné živé bytosti), pak budou tyto vlny indukovat v těle této bytosti oscilační proudy charakteristické pro vyzářené myšlenky. „[28].

Tento závěr vědecky vysvětluje mechanismus telepatické komunikace mezi lidmi, při níž se kněžími jako zesilovač těchto schopností používaly "Hórovy tyče" MONO.

Geometricky jsou "Hórovy tyče" také naladěny na hlavní rezonanci - přirozenou frekvenci oscilace Země. Proto i krátké působení "Hórových tyčí" na psychofyzikální pole a lidskou energetickou strukturu stimuluje koncentraci lidské pozornosti na vytváření vnitřních obrazů, čímž se zvyšuje meditativní efekt. Dosažení potřebné koncentrace a psychických schopností často trvá měsíce tvrdého tréninku. Pomocí tréninku s "Hórovými tyčemi""MONO" se výrazně sníží doba tréninku a dosažený účinek je mnohem větší než ten, kterého lze dosáhnout tradičními metodami.

Žreci s dobře vyvinutým a připraveným energetickým systémem používali „Hórovy tyče" „MONO" s krystaly, které měly speciální řez, který posílil vlastnosti tyčí.

Všechny typy "Hórových tyčí", stejně jako materiály, z nichž jsou vyrobeny měděné a magnetické aplikátory, stejně jako vložky s výplní z mědi a zinku, jsou vystaveny po dobu 12 dní ve speciálně pro tento účel vytvořené velké pyramidě.

To dává "Hórovým tyčím" zvláštní vlastnosti a umožňuje jim rychle a hluboce se přizpůsobit lidskému organismu.

Základní balení obsahuje: Hórovy tyče Kvarc hrubozrnné, 4 velké měděné aplikátory, 20 malých měděných aplikátorů, 2 párů vložek s výplní z mědi a zinku pro stimulaci první čakry, páteře, prostaty (u mužů) a vaječníků (u žen) , nadledvinek; stejně jako speciální řemínky pro připevnění HT na ruce v noci, kožené pouzdro, certifikát kvality, knihu "Hórovy tyče" s návodem na použití.

Všechny typy "Hórových tyčí" mají ochranné známky, a také pyramidy a vložky s mědí a zinkem jsou chráněny patenty Ruské federace a mají všechny potřebné certifikáty.
Hygienické certifikáty pro «Hórovy tyče»
valery-uvarov@yandex.ru
+7 (901)301-81-07
+7(964)333-29-36

Click to order
Total: 
ФИО
Email
Ваш телефон
Укажите адрес, на который отправлять заказ
Варианты доставки
© 2017 Все содержимое этого сайта защищено авторским правом
Все права на контент данного сайта принадлежат
Уварову Валерию Михайловичу

Использование данного контента или части контента с данного сайта любым способом, кроме личного ознакомления, возможно только с письменного согласия Уварова Валерия Михайловича